Om Martyrkyrkans vänner

Föreningen Martyrkyrkans vänner r.f. grundades 1982 för att stöda och hjälpa förföljda kristna. Det finns idag ca 200 miljoner kristna som förföljs för namnet Jesus. Vi hjälper och stöder dem oberoende av församlingstillhörighet, social ställning, etnisk tillhörighet eller kön genom att:

  • samla in information och förmedla den vidare,
  • uppmuntra församlingar och enskilda kristna att be för aktuella böneämnen,
  • ekonomiskt och på andra sätt stöda kristna som lider för sin tros skull.

Genom olika projekt (t.ex. medicinsk hjälp, byggprojekt eller annan materiell hjälp) stöder vi också andra som på grund av exempelvis krig eller andra kriser hamnat i ekonomiska trångmål.

Twitter

Martyrkyrkans vänner, KARLEBY, Finland. Tfn +358 (0)6 822 0848, Fax +358 (0)6 831 6495. E-post info@martyrkyrkansvanner.net

Vi använder cookies för att guida dig till en sida på rätt språk. Genom att använda sidan godkänner du att vi gör så.