Warning: Creating default object from empty value in /var/www/vhosts/martyredchurch.net/httpdocs/components/com_sh404sef/shInit.php on line 37
Friends of the Martyred Church - Om Martyrkyrkans vänner

Meddelande

Martyrkyrkans vänner är föremål för en utredning gällande penninginsamlingstillstånd. Föreningens medelsanskaffning baseras på två juristers utlåtanden, enligt vilka föreningen inte behöver penninginsamlingstillstånd. Föreningens medel är för tillfället belagda med kvarstad, men föreningen har för avsikt att fortsätta sin verksamhet som tidigare när processen är avslutad. Föreningens samtliga bokslut har reviderats och godkänts utan anmärkningar och inga medel saknas utan har använts i enlighet med donatorernas avsikt.

Tiedote

Marttyyrikirkon ystävät on rahankeräyslupaa koskevan tutkinnan kohteena. Yhdistyksen varainkeruu perustuu kahden lakimiehen antamiin lausuntoihin, joiden mukaan yhdistys ei tarvitse rahankeräyslupaa. Yhdistyksen varat ovat tällä hetkellä vakuustakavarikossa, mutta yhdistyksen tarkoituksena on jatkaa toimintaa entiseen tapaan kun prosessi on päättynyt. Yhdistyksen kaikki tilinpäätökset on tilintarkastettu ja hyväksytty ilman huomautuksia. Kaikki varat ovat tallessa ja ne on käytetty lahjoittajien toivomusten mukaisesti.

Announcement

Friends of the Martyred Church is being investigated for money collection permits. The FMC's fundraising has been based on statements by two lawyers, according to which the FMC does not need a money collection permit from the Finnish authorities. The funds of FMC are sequestrated (confiscated) for the time being, but FMC aims to continue its work as before as soon as the investigation is finished. All FMC's financial statements have been audited and approved without remarks, and no funds are missing. All funds have been used according to the aims of the donors.

Om Martyrkyrkans vänner

Föreningen Martyrkyrkans vänner r.f. grundades 1982 för att stöda och hjälpa förföljda kristna. Det finns idag ca 200 miljoner kristna som förföljs för namnet Jesus. Vi hjälper och stöder dem oberoende av församlingstillhörighet, social ställning, etnisk tillhörighet eller kön genom att:

  • samla in information och förmedla den vidare,
  • uppmuntra församlingar och enskilda kristna att be för aktuella böneämnen,
  • ekonomiskt och på andra sätt stöda kristna som lider för sin tros skull.

Genom olika projekt (t.ex. medicinsk hjälp, byggprojekt eller annan materiell hjälp) stöder vi också andra som på grund av exempelvis krig eller andra kriser hamnat i ekonomiska trångmål.

Twitter

Martyrkyrkans vänner, KARLEBY, Finland. Tfn +358 (0)6 822 0848, Fax +358 (0)6 831 6495. E-post info@martyrkyrkansvanner.net

Vi använder cookies för att guida dig till en sida på rätt språk. Genom att använda sidan godkänner du att vi gör så.