Warning: Creating default object from empty value in /var/www/vhosts/martyredchurch.net/httpdocs/components/com_sh404sef/shInit.php on line 37
Friends of the Martyred Church - Take the next step

Meddelande

Martyrkyrkans vänner är föremål för en utredning gällande penninginsamlingstillstånd. Föreningens medelsanskaffning baseras på två juristers utlåtanden, enligt vilka föreningen inte behöver penninginsamlingstillstånd. Föreningens medel är för tillfället belagda med kvarstad, men föreningen har för avsikt att fortsätta sin verksamhet som tidigare när processen är avslutad. Föreningens samtliga bokslut har reviderats och godkänts utan anmärkningar och inga medel saknas utan har använts i enlighet med donatorernas avsikt.

Tiedote

Marttyyrikirkon ystävät on rahankeräyslupaa koskevan tutkinnan kohteena. Yhdistyksen varainkeruu perustuu kahden lakimiehen antamiin lausuntoihin, joiden mukaan yhdistys ei tarvitse rahankeräyslupaa. Yhdistyksen varat ovat tällä hetkellä vakuustakavarikossa, mutta yhdistyksen tarkoituksena on jatkaa toimintaa entiseen tapaan kun prosessi on päättynyt. Yhdistyksen kaikki tilinpäätökset on tilintarkastettu ja hyväksytty ilman huomautuksia. Kaikki varat ovat tallessa ja ne on käytetty lahjoittajien toivomusten mukaisesti.

Announcement

Friends of the Martyred Church is being investigated for money collection permits. The FMC's fundraising has been based on statements by two lawyers, according to which the FMC does not need a money collection permit from the Finnish authorities. The funds of FMC are sequestrated (confiscated) for the time being, but FMC aims to continue its work as before as soon as the investigation is finished. All FMC's financial statements have been audited and approved without remarks, and no funds are missing. All funds have been used according to the aims of the donors.

Take the next step

200 million Christians are persecuted for their faith this day.
Choose one or several of the following channels, and we’ll keep you updated!

Twitter

Friends of the Martyred Church, KOKKOLA, Finland. Phone +358 6 822 0848, Fax +358 6 831 6495. Email info@martyredchurch.net

We use cookies to guide you to the right language page on theis site. By using the site you consent to our use of cookies.